Hotelul Decebal strãjuit de statuia poetului George Bacovia