Sala de conferinte de la ultimul etaj oferã ambianta si perspectiva idealã pentru întruniri diverse